Mångårig erfarenhet av redovisning mm

Kundreskontra och Leverantörsreskontra

Löpande registrering av kundfakturor och leverantörsfakturor inkl betalning om ni så önskar. Kontroll av kundfakturor att de betalas i tid och utskick av påminnelser.

Bokföring

Löpande bokföring, löpande redovisning till skatteverket avseende moms redovisning mm

Löner

Lönehantering för dina anställda inkl kontrolluppgifter.
Bokslut

Upprättande av bokslut, även där du sköter bokföringen själv.
Årsredovisning

Upprättande av årsredovisning för ditt bolag. Med genomgång och förklaringar.
Deklaration och skatter

Deklarationer inkl genomgång. Skatteplanering och rådgivning
 Allt pappersarbete som du behöver hjälp med i ditt företag!